Baskı grafiğinin belli bir şablon üzerinden ya da rastlantısal dizilimlerle bir araya gelerek oluşturduğu sonsuz tekrarlı tasarımlara desen denir. Seamless a word (for example: seamless shark)

Desenleri yalnızca böyle kestirme bir tanımlamayla kısırlaştırmak pek de doğru değildir. Modern Sanatlarla birlikte, tasarımcılık gibi popüler alanlarda işler bulunması sayesinde, iç içe geçmiş kavramları, doğru ifadelerle örnekleyerek ayırmak ancak mümkün olacaktır. 

Artwork -> Şablon (Rapor)

Pattern (Deneysel) -> Desen