Metin Derleme Numarası: 02

Tarih sahnesinde Türkler görüldüklerinden beridir var olan Asparyalılar, öz Türkçe ve belli bir söyleyiş güzelliği olan Aspar, anlamı gereği faydalı ve faydalı kişiler demektir. 

Bir Aspar her şeyden önce öz ve öz Türk olmalıdır. Soyu sopu, bilinmelidir. Lakin bu soylu demek değildir. Kimsesi bilinmeyen birinin Aspar olabilmesi, ne yazık ki mümkün değildir. 

Anne ve babasından dolayı kimsesiz kalmış, bilinen bir soya ya da kütüğe dayanmayan bir kişi için Aspar olduğunu anlamak, oldukça zordur. Buradaki esas vazife de, kimsesiz olanlara sahip çıkmaktır. Bu durumda kendini belli sınavlarla ispatlamış bir kişi, din, dil, ırk ayırt edilmeksizin, Asparyalı olarak anılır veya kabul edilir. Fakat toplumda her bu istekteki taleple gelen biri Aspar olamaz. Aksi taktirde bu Türk devletlerindeki tek çatı altında toplanmayı güç bir duruma sokacak şekilde yanlış anlaşılabilir, ayrık ve bölücü bir intiba uyandırmasından şüphe edilir. 

Aspar, doğumuyla birlikte belli vazifeleri yapmakla yükümlü, bunları keşfederek, kabullenecek ve yerine getirecek kimsedir. Bir Asparyalı olarak yaşamak ise bir Aspar tarafından tanınmakla mümkün olacaktır. Bu nedenle bir Asparyalı kendini, siyaset, politika ya da aşırı bağnaz dinler gibi kavramlardan uzak tutar. 

Asparyalı birine Mete Han’dan bu yana istihbarat, derin devlet, Aksakallılar gibi benzerlikleri ile rastlandıkları iddia edilse de, benzerine rastlamak pek mümkün değildir. İlk veya son bir Aspar Türk devletinde görünmez bir muhafızdır.  kendiliğinden bunu keşfetmiş, köklerini ise Oğuz Ata’dan bulduğunu bir tek kendi bilmiş ve emin olmuştur. Kandan kana geçen bu kudret, göğüs kafesinin hızla çarptığı, gözlerin bir anda açıldığı, tarifsiz bir ana denk gelmektedir. 

İki Aspar bir an denk geldiğinde herhangi bir işaret ya da gösterge olmaksızın tesadüfen yanyana geldiklerinde, çok zaman geçmeden birbirini tanıyacaktır. Kan çeker deyimi bu nedenle gerçekten gözlemlenmiş bir tecrübedir. 

Modern yıllarda Asaf Aspar adında birinin modern işaretlerle bu işlevsel duygu ve aktarımı resmetmeye çalıştığı bilinse de, yeterince başarılı olamamıştır. Çünkü insanoğlu kör doğar ve az işitir, böylesine yetersiz kaynaklar için gördükleri ve duydukları sadece birer gerçek anın yansımasıdır. 

Asparya her şeyden önce bir Ütopya’dır. Bu nedenle Aspar olarak ortaya çıkan her Türk kişisinin için tüm yaşayışını bilmek mümkün olmaz. Çünkü ortaya konulmuş hayatlar ve sonuçları, bilinenlerin aksine anonimleştirilmiştir. 

Milattan öncesi tarihte de benzer şekilde Mete Han ve babası Teoman arasında geçen sorunlar gereği Asparyalılar’ın dinlere bakış açılarını tamamen özgürleştirmiştir. Her ne kadar tek tanrılı inançlar, insanlar üzerinde daha etkili olsa da Asparya’da kimsenin dini kimseyi ilgilendirmeyecek şekildedir. İbadet ve toplumsal hayat birbirinden ayrılır. Sevap ve günah inançlarından ziyade, kesin zorunluluklar vardır. Tartışmaya açık değildir. 

Bir toplum, bir Aspar tarafından, bilinmeyen bir şekilde, bilinmeyen bir zamanda denetlenir, faaliyetin faydalı olup olmadığı üzerine bakılır. Çünkü dinden ziyade insanların vicdan sahibi kimseler olması gerekmektedir. Akıl, başta gelir. 

Sağlık, ekonomi, toplumun kültürel alanındaki bağımsız bu denetçiler Aspar görevini alır. Bir Aspar, kendi yararına olmayan bir iş için ancak başka bir Aspar’ın yardımına ihtiyaç duyabilir ya da bu durumu kendi başına halletmek zorundadır. 

Bir Aspar, Asparya üzerinde herhangi sebeple mülki bir değere, katti surette sahip olamaz. Bu kazanımlar o anki bağlı bulunan devlet ve düzenine sahip Asparyalılar’ın hakkıdır. Aspar bunların korunması ve toplumsal eşitliğin sağlanması üzerinde, dengeli ve adil bir şekilde ilerlemesi maksadıyla uğraş gösterir. Buradaki en büyük esas amaç 2. Dünya savaşındaki gibi Alman Naziler gibi saçma bir ırkçı ve anlamsız bir siyaset izlememek ve de böyle anılmamak üzere hareket etmeleridir. Asparyalı birinin diğer tüm dünya üzerindeki hiçbir milletten üstünlüğü yoktur. Lakin çalışkanlığı ve adil olarak hareket etmek zorunluluğu vardır. 

Güçlü ayrımlarla sıradan bireylerden farklı üst dayanımlarla hareket eden bir Aspar, yurt kurma anlayışındaki Türkler arasında veya devletlere karşı bir isyan ya da suç örgütü gibi görülmemesi için belli başlı şeylere oldukça dikkat eder. Bu nedenle hiçbir Aspar’ın devleti yıkmak ya da yeni bir devlet kurmak gibi bir gayesi doğal olarak yoktur. Ancak o Türk devletine katkıda bulunacak, devletin kadrolarındaki hatalı işlere cürret eden kişiler karşısında veya toplumda ayrılıklar güden, suç işleyen zararlı kimseleri, adalet ve dengeyi sağlamak üzere hareket eden görevli sağlık çalışanı, asker, polis, bekçi, itfaiye gibi kuvvetlere yardımda bulunabilir. 

Asparyalılar arasında kadın ve erkek eşit değildir. Doğuştan gelen fiziki ayrılıklar sebebiyle kadın karakteri daha çok hakka sahiptir. Asparya kadınının mülki değerdeki şeylere sahip olma konusundaki hakkı bağlı bulunduğu devlet düzeni, hukuk yasaları veya yakınları tarafından korunmuyorsa, bir Aspar tarafından korunur. Hatta kimi Aspar’ın bu doğal davranışı, diğer toplumlar arasında da beğeniyle anılmasına sebep olmaktadır ve bir Aspar erkek ise kadınlar, kadın ise erkekler tarafından sebepsizmiş gibi görünen fazladan beğenilere ve ilgi odağı haline gelmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bir Aspar, toplumda kendiliğinden beğenileri çekeceğinden dolayı, oldukça dikkatli olmalıdır. Zira hiçbir Aspar nefsini eğitmek zorunda kalmayacak kadar güçlü ve kudretli bir mantığa sahiptir. Bunu bilmelidir. 

Bir Aspar için dünya zevkleri, ziynet eşyaları, para gibi basit konular sadece sıradan toplumun birer işleyiş aracı olduğunu bilir. Bir Aspar kendi menfaati üzerine benzer konular üzerine asla herhangi bir tartışmaya girmez. 

Aspar, tüm Türk toplulukları ile tek bir bayrak altında toplanmanın her zaman bir hayalini kurar. Benzer bir anlama sahip tüm duygu halleri Asparyalılar’ı diri tutar. Çünkü bilindiği üzere tarih sahnesindeki Türkler Orta Asya’nın çorak topraklarında göçebe olarak kendini göstermiştir. Her vakit bir yurt tutmanın mücadeleleri dolayısıyla, bir Aspar’ın binicilik, avcılık, doğada hayatta kalma, Uzak Doğu dövüş sporlarına yatkınlığını da beraberinde getirmiştir. 

Asparya katılma şartları ve bir Aspar olarak tanınmak için gerekenler;

  • Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmak.
  • Erginlik döneminden geçmiş veya bitirmiş olmak. 
  • 16 Yaşını tamamlamış olmak.
  • Kötü alışkanlıklar edinmemek.
  • Kimsesiz veya Türk olmak.
  • Atıcılık, avcılık, binicilik, inşa ustalığı vb. gibi işlerde

en az birinin yeteneğine sahip olmak.

  • Herhangi bir zorluğa karşı Aspar olduğunu bildirmemek veya

Asparya üzerinden politik herhangi bir tartışmaya yol açarak,

bu değerleri kötüye kullanmamak.

Asparya tarafından tanınmak ve bir Aspar olmak ne şekilde mümkün olacaktır? 

Bir kimse kanından gelen bu güç ve kudreti, kendiliğinden hissettiğini anladığı anda bu metinler kendisine ulaştırılacaktır. Bu müthiş sırrı herhangi bir maksatla veya farkında olmaksızın başka biriyle paylaştığında, gerçek bir Aspar olmaktan azdedilecektir. Dolayısıyla Aspar olarak yaşamak, bir yandaş edinmek, bir kulluk hizmeti veya legal – illegal bir amaçla kurulmuş örgütler gibi bir şekilde anılamaz.

Aspar, kendine başka bir Aspar tarafından iletilmiş yardım çağrısına yanıtsız kaldığı, gerçekleştirmediği, ulaşılamadığı veya halletmediği bir konudan dolayı iki Aspar’ın birliği sağlandığı taktirde görevinden alınabilir. 

Bir Aspar farklı nedenlerinden dolayı suç işler veya suçlu bulunursa, tüm derleme numaraları birleştirildiğinde ve tam bir birlik sağlandığında Asparya’dan çıkarılması mümkündür.

Kesinlik ve birinden emin olmak.

Her Aspar’ın kendinden sonraki kişiye ilettiği ve diğer Aspar olarak bahşedilecek kişiye iletmesi üzerine metin numarası izlenir. Dolayısıyla bir Aspar kendinden önceki Aspar’ın rızasıyla bu teklifi götüreceğinden dolayı ikiden birlik olur. 

Asparya da demokrasi yoktur. İki Aspar sonuçları ne olursa olsun aynı kanaati getirdiklerinde ilerleyebilirler. Zira üçüncü kişi ve görüşler devreye girdiklerinde demokrasi meydana gelir ve demokrasinin olduğu her yerde çatışma çıkmaktadır. Asparyalılar bunu bilir.

Örneklerle anlatmak gerekirse 114 metin numaralı Aspar, kendine bunu 113 No’lu getiren Aspar’a bu metin derleme numarasını her değiştiğinde 112’ye iletmek ve onayını almak zorundadır. Bu zincirleme ve gerekliliğin doğru işlemesi basit bir matematikle bile mümkün olacaktır. Aynı bir kararı tüm Asparya üzerinde duyurmak veya basit bir yolla bir durumu bile tüm Asparya’nın onayını almak bu birlikle mümkün olacaktır.

Aspar’ın tüm gayesi cennet veya cehennem kavramlarından ziyade, hayatın kendisini yaşarken gerçek zamanlı bir yardımlaşma platformu oluşturmasıdır.

Birlik yoksa dirlik yoktur.